Tre kartonger med Arla beskrivningar

Stärk din hjärna

Growingminds och Arla samarbetar med att sprida kunskap om hur barn och vuxna kan bli lyckligare. Här presenterar vi texter som familjer läser vid frukostbord runt om i Sverige.

Spring bort din stress och oro

Dryckeskartong med Arla beskrivningen Spring ifrån stressen

En bra början för att kunna hantera sin stress bättre är att förstå vad stress egentligen är och vilken funktion den spelar. I din kropp finns ett stressystem som kallas HPA-axeln. HPA-axeln börjar djupt inne i hjärnan i en del som kallas hypothalamus. När hjärnan upptäcker något som uppfattas som ett hot, till exempel att någon börjar skrika åt dig, sänder hypothalamus en signal till en körtel i hjärnan, hypofysen.

Läs mer

Träning föder kreativitet

Dryckeskartong med Arla beskrivningen Träna, bli kreativare och mer koncentrerad

Träning kan ha en fantastisk effekt på skaparkraften. Det finns en lång rad författare, musiker, skådespelare, konstnärer, forskare och entreprenörer som vittnat om hur de använder träning för att bli mer kreativa. Albert Einstein sägs ha upptäckt relativitetsteorin under en cykeltur. Beethoven, en av tidernas största musikaliska genier, blev döv i 40-årsåldern men lyckades ändå komponera tre kompletta symfonier. Han avbröt ofta arbetsdagen för att ta en lång promenad för att få inspiration. Charles Darwin tog dagliga promenader kring sitt hem. Ett nutida exempel är Apples numera avlidne VD Steve Jobs som höll regelbundna promenadmöten för att det gav betydligt mer inspiration än att sitta vid ett runt bord.

Läs mer

Barn som rör sig presterar bättre

Dryckeskartong med Arla beskrivningen Stärk din hjärna med träning

Precis som när träning ger omedelbar effekt i hjärnan hos vuxna har det en omedelbar stärkande effekt hos barns hjärnor. Ett test har gjorts som visar att när nioåringar fick vara fysiskt aktiva i 20 minuter - vid ett enda tillfälle - blev de markant bättre på läsförståelse. Ett enskilt kort träningspass påverkar alltså barns förutsättningar i skolan. Vad det beror på kan man inte svara på säkert, men förbättrad uppmärksamhet spelar definitivt en viktig roll. Vi vet nämligen att uppmärksamheten förbättras omedelbart hos barn som rör på sig och det måste rimligtvis spela en roll i det här sammanhanget.

Läs mer