Dryckeskartong med Arla beskrivningen Träna, bli kreativare och mer koncentrerad

kreativitet

Träning föder kreativitet

Träning kan ha en fantastisk effekt på skaparkraften. Det finns en lång rad författare, musiker, skådespelare, konstnärer, forskare och entreprenörer som vittnat om hur de använder träning för att bli mer kreativa. Albert Einstein sägs ha upptäckt relativitetsteorin under en cykeltur. Beethoven, en av tidernas största musikaliska genier, blev döv i 40-årsåldern men lyckades ändå komponera tre kompletta symfonier. Han avbröt ofta arbetsdagen för att ta en lång promenad för att få inspiration. Charles Darwin tog dagliga promenader kring sitt hem. Ett nutida exempel är Apples numera avlidne VD Steve Jobs som höll regelbundna promenadmöten för att det gav betydligt mer inspiration än att sitta vid ett runt bord.

Dessutom påverkar motion och träning inte bara förmågan att hantera idéflödet, det påverkar sannolikt själva idéflödet. Exakt vilka mekanismer som ligger bakom det här vet man inte säkert, men en möjlighet är att träningen påverkar dopaminet som är så viktigt för filtret i thalamus. Systemen i hjärnan är oerhört komplicerade och bilden av att för mycket, eller för lite av det ena eller det andra är alldeles för förenklad. Man ska istället se det som att systemen kan kan vara mer eller mindre fininställda och allt tyder på att träning fininställer dopaminsystemet och påverkar både hur du mår och på vilken nivå du presterar.

Det mest övertygande beviset på hur motion och träning kan göra barn bättre i teoretiska skolämnen kommer från skånska Bunkeflo där två skolklasser i lågstadiet fick ha skolgymnastik varje dag. För att ha något att jämför med följdes en annan lågstadieklass i samma skola som fick ha gymnastik bara två dagar i veckan vilket är vad lågstadieelever normalt har.

Förutom gymnastiklektionerna var klasserna helt jämförbara. Barnen bodde i samma område, gick i samma skola och de läste samma ämnen. Så vad hände? Till att börja med fick de som hade haft gymnastik varje dag bättre betyg i gymnastik, men det var knappast förvånande. Vad som däremot var oväntat var att de också hade bättre betyg i matte, svenska och engelska utan att ha fått någon extra undervisning i dessa ämnen. Och effekterna märktes dessutom många år framåt. Bland barnen som haft daglig idrott var det nämligen fler som gick ut nian med godkända slutbetyg. Särskilt tydlig var effekten på pojkar. Faktum är att skillnaden i skolbetyg mellan flickor och pojkar – flickor har normalt högre betyg – i princip jämnades ut bland barnen som fick ha gymnastik varje dag. Det har ingen annan metod kunnat visa.

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och blir mer kreativ och intelligent? Hjärnstark – Hur motion och träning stärker din hjärna, som är skriven av läkaren och författaren Anders Hansen hjälper dig med just det.