En glad kvinna håller i ett barn i sina armar utomhus i solnedgång

3 tips för att vara en närvarande förälder

July 1, 2016
|
Growingminds

Forskning visar att alla föräldrar nu kan dra en suck av lättnad. Nyckeln till ett bättre föräldraskap och mental hälsa kan vara så enkel att släppa taget om oro och sluta döma oss själva. Med andra ord: mindfulness. Här berättar vi mer om en chilensk studie och ger 3 tips på hur vi kan vara närvarande föräldrar.

Vi bombarderas hela tiden med tips och råd på hur vi kan bli bättre föräldrar. Och Growingminds drar säkerligen sitt strå till stacken på ett eller annat sätt…till och med i denna text! För alla råd kan till slut kännas överväldigande, särskilt för föräldrar med små barn. Vi har liksom inte tid att ha självförbättring på schemat.

Men, ny forskning från Catholic University of Chile visar att vi föräldrar kan andas ut. Att vara en bra förälder kan faktiskt handla om att vara närvarande i stunden. I den chilenska studien deltog 62 mammor till förskolebarn där forskarna frågade dem om mindfulness och närvarande föräldraskap.

Mindfulness kan definieras som en medvetenhet om stunden, av nuet, samt att vi accepterar våra tankar och känslor. I föräldraskap handlar det om förmågan att ignorera kritiska tankar om våra val, så att vi kan fokusera på att vara närvarande med våra barn. Istället för att ställa oss frågan ”Kommer barnet att skrika hela natten?”, eller tänka att ”Det är säkert för att jag inte gav barnet tillräckligt med mat”, så accepterar en mindful förälder skriket eller gråten och hanterar det i stunden.

Mindfulness hänger ihop med mental hälsa
Mammorna i studien delade med sig av sin egen mindfulness-nivå, men svarade också på frågor om depression, oro, ångest, generell stress och föräldra-relaterad stress. Precis som forskarnas hypotes, korrelerade mindfulness starkt med mammans mentala hälsa. De mammor som var mer mindful var mindre stressade, oroliga och deprimerade.

Forskarna upptäckte även att föräldrarnas förmåga att beskriva och etikettera sina erfarenheter på ett icke-dömande sätt (“Ja, jag längtar efter några timmar för mig själv, och det är okej”) kunde förutsäga deras nivåer av depression, stress, föräldrastress och hur mindful eller närvarande de var som föräldrar. Med andra ord, föräldrar som kan sätta ord på sina nuvarande utmaningar och inte skuldbelägga sig själva eller andra, är mer benägna att ha ett hälsosamt mindset.

Föräldrarna i studien deltog inte i någon formell mindfulnessövning eller meditation. Utan att gå på regelbundna klasser eller lyssna på avslappningssekvenser, kan vi faktiskt göra föräldraskapet och livet enklare genom att helt enkelt stanna i nuet.

3 tips för att vara en närvarande förälder

1. Inse att saker och ting är tillfälliga
Barn förändras ständigt, vanor och beteenden kan skifta från vecka till vecka. Ett bra tips kan vara att lägga till ”…just nu” när du pratar om dina erfarenheter av ditt barn. Till exempel: ”Hon sover inte så bra på nätterna…just nu.” Eller ”Han vägrar att ha något annat på sig än sin Stålmannendräkt…just nu.”

2. Acceptera att dina barn inte är felfria
När vi spenderar tid med våra barn hela dagarna kan det vara lätt att fokusera på problembeteenden eller att jämföra dem med andra barn (”Hans bror äter ju sina grönsaker.”) De flesta vuxna har haft flera mer eller mindre svåra egenheter som barn, och det har gått alldeles utmärkt för dem i livet.

3. Acceptera att du själv inte är felfri
Ditt jobb är att ge barnen ovillkorlig kärlek och trygghet, inte att förutsäga varje infall eller att försöka se till att barnen inte behöver få negativa erfarenheter. Om du känner att du konstant strävar efter orealistiska ideal kanske det är dags att stänga ute andras tips eller välmenande råd. Lysna till dina egna instinkter!

Och om du tycker att yoga och mindfulness som redskap kan vara intressant för dig så får du gärna nyfiket utforska vårt systerföretag Yogobe.com.
– Läs mer om barnyoga
– Läs mer om mindfulness

Growingminds vill skapa positiv förändring, på riktigt. Vi samlar den senaste kunskapen och forskningen samt ger verktyg för att dina barn ska bygga självkänsla och leva hållbart. Läs mer om Growingminds och våra föräldrakurser här!

Läs mer om forskningsstudien här!

Growingminds

Growingminds samlar den senaste kunskapen, forskning och ger verktyg för att just dina barn skall bygga självkänsla, utvecklas och leva hållbart.