Porträtt på en kvinna ihop med en tjej. De kramar

Framgångsfaktorer till trygga barn

January 27, 2016
|
Growingminds

De flesta föräldrar vill att deras barn ska vara lyckliga, klara av skolan, få ett bra jobb och inte hamna i klinch med lagen. Men hur hjälper vi dem med det? Här är forskningen som visar 9 saker som föräldrar till framgångsrika och trygga barn har gemensamt.

1. De låter barnen hjälpa till hemma
Enligt Julie Lythcott-Haims, författare till boken ”How to Raise an Adult”, blir barn som är vana vid att till exempel hjälpa till med disken, tvätta kläder och ta ut soporna, vuxna som samarbetar bra med sina kollegor. De kan självständigt ta sig an arbetsuppgifter och är även mer empatiska eftersom de vet vad kämpande betyder.

– Om inte barnen diskar betyder det att någon annan gör det åt dem, säger Julie Lythcott-Haims. Det innebär att de slipper själva arbetet men de missar också lärdomen att jobbet måste bli gjort, och att vi alla behöver bidra med vår del. Genom att hjälpa till hemma lär sig barnen att de behöver jobba för livet, för att vara en del av det.

2. De lär sina barn social kompetens
Som vi skrivit i ett tidigare blogginlägg visar forskningen att barn som redan på förskolan är snälla mot sina kompisar, är hjälpsamma och medkännande klarar sig bättre i skolan senare i livet och är mer benägna att gå ut gymnasiet och att få ett fast jobb. De är också mindre benägna att hamna i drogberoende och i trubbel med lagen. Mjuka värden är alltså en framgångsfaktor.

3. De har höga förväntningar
När vi har höga förväntningar på oss själva tenderar vi att faktiskt prestera bättre. Detta kallas för Pygmalion-effekten. Även professor Neal Halfon och hans kollegor vid University of California har gjort studier som visar på detta. Genom att använda data från en nationell undersökning med 6600 barn födda år 2001, visade de att föräldrarnas förväntningar på sina barn har en enorm effekt.

– Föräldrar som såg högskolestudier i sina barns framtid verkade leda sina barn mot detta mål, oavsett sina inkomster eller tillgångar, säger Neal Halfon.

Detta med förväntningar gäller även det omvända, förväntar du dig negativa resultat så kommer du att få se dem. Oavsett vad det handlar om – dina barn kommer troligtvis att leva upp till dina förväntningar.

4. De har hälsosamma relationer med varandra
Barn till föräldrar som har en hälsosam relation mår bättre än de som lever med konfliktfyllda relationer, oavsett om föräldrarna är skilda eller lever tillsammans.

5. De har en högre utbildningsnivå
Psykologen Eric Dubow vid Bowling Green State University, New York, har i en studie från 2009 visat att föräldrarnas utbildningsnivå när barnen var 8 år gamla, förutspådde deras framgång inom studier och jobb 40 år senare.

6. De lär sina barn matematik tidigt
Att förstå sig på siffror, sifferordning och andra grundläggande matematikkoncept redan vid skolstart kan vara en framgångsfaktor, menar forskaren Greg Duncan.

– Att klara av matematikfrågor i tidig ålder förutspår inte bara framtida matematikprestationer, utan även framtida läsförmågor.

7. De har en bra relation med sina barn
I en studie från 2014 kunde man se att barn som levt med omhändertagande vårdnadshavare under sina tre första levnadsår gjorde bättre ifrån sig i skolan men att de också hade mer hälsosamma relationer och större akademiska framgångar i 30-års åldern.

Inkännande och omhändertagande föräldrar tenderar att svara på sina barns signaler snabbt och på ett bra sätt. Det skapar en bra anknytning och ger en trygg bas för barnen att utforska världen ifrån.

8. De är mindre stressade
Enligt research från Washington Post förutspår inte antalet timmar som föräldrar spenderar med sina barn mellan 3 till 11 år hur barnen senare mår, hur de beter sig eller hur de presterar. Däremot kan barnen bli smittade av föräldrarnas stress när de försöker få ihop vardagspusslet, för att faktiskt kunna spendera tid med barnen. Detta eftersom vi tenderar att spegla varandras känslor. Att vara mindre stressad är alltså en faktor.

9. De värdesätter att man försöker
Vill man så kan man. Eller? Psykologen Carol Dweck vid Stanford University har under de senaste årtiondena sett att barn (och även vuxna) tänker på framgång på två olika sätt. Antingen har du ett låst tankesätt och antar att din karaktär, intelligens och kreativa förmåga är konstanta och att du inte kan ändra på dessa. Framgång blir därigenom ett kvitto på, till exempel, din intelligens. Hur du strävar efter framgång och försöker undvika misslyckanden blir ett sätt att bibehålla bilden av dig själv som smart eller talangfull.

Har du däremot ett ”växande tankesätt” ser du istället utmaningar och eventuella misslyckanden som en språngbräda för utveckling och en chans att jobba på dina egna förmågor. Kärnan är att du tror att din vilja påverkar din förmåga, vilket har en kraftfull effekt på barn. Om vi säger till barnen att de fick högsta betyg på provet för att de är så smarta kommer de att utveckla ett ”låst tankesätt”. Om de däremot tror att de lyckas tack vare sina försök, sitt kämpande, för att de ansträngt sig lär de sig ett ”växande tankesätt”.

Vill du lära dig hur du kan ge dina barn och unga stöd när det gäller ansträngning, tankesätt och hur vi kan ge stöd för att hantera misslyckanden så skapa ett konto hos Growingminds och ta del av våra kurser på ämnet.

Läs mer om forskningsstudierna här!

Källa: Rädda Barnens årsrapport om Barnfattigdom i Sverige 2014

Growingminds

Growingminds samlar den senaste kunskapen, forskning och ger verktyg för att just dina barn skall bygga självkänsla, utvecklas och leva hållbart.