Tre barn liggande på en äng och ritar

Snälla barn blir framgångsrika vuxna

December 31, 2015
|
Growingminds

Vad är det som avgör hur det kommer att gå för dina barn i framtiden? Språkkunskaper, matematiksinne, social och ekonomisk bakgrund eller uppväxtmiljö? Inte enligt den  banbrytande studien från Penn State and Duke University i USA. Det är snarare mjuka värden som visar vägen – snälla barn tenderar att lyckas bra i skolan och att undvika större problem senare i livet.

I skolan fokuserar man ofta på att lära in och betygsätta ”hårda” kunskaper som matematik och läsning. Dessa kan verka mycket mer praktiska och viktiga att jobba med än ”mjuka” egenskaper som att vara snäll, att samarbeta och att vara empatisk. Men en ny studie från Penn State and Duke University i USA, publicerad i American Journal of Public Health, visar nu att snälla barn verkar ha en mer framgångsrik skolgång och lyckas även bättre senare i livet.

I studien följde man hundratals barn ända från förskoleålder till deras tidiga vuxenår och kunde med häpnadsväckande resultat se att det är ”mjuka” förmågor och talanger som visar vägen till framgång. Forskarna visade till och med på riskerna med att ignorera dessa mjuka förmågor – ett hot mot folkhälsan och säkerheten.

Så här gick studien till

Forskarna använde sig av data insamlade under en lång tid. Man undersökte 753 barn från låginkomstområden i förskoleålder till och med året de fyllde 25 år. När barnen från Durham i North Carolina, Nashville i Tennessee, Seattle i Washington och staden Pennsylvania, fortfarande gick i förskolan, uppskattade pedagogerna hur snälla och hjälpsamma (eller pro-sociala) de var. Detta gjorde de genom att se hur bra barnen var på att samarbeta med kompisar, hjälpa andra, förstå andras känslor samt att lösa egna problem.

Resultat

Efter att forskarna analyserat stora mängder information om varje barn/ungdom gjorde de en makalös upptäckt: Barnens nivå av pro-socialt beteende i förskolan kunde förutsäga deras mentala hälsa som vuxna, samt deras utsikter inom utbildning och jobb, kriminalitet och sannolikheten att bli drogberoende.

De barn som var snällare och mer samarbetsvilliga mot sina kompisar gjorde bättre ifrån sig på alla ovanstående områden. De var till exempel mer benägna att gå ut gymnasiet i tid,  avsluta sina studier, ha stabila jobb, och mindre benägna att gå i specialklass eller att gå om en klass. Snälla och hjälpsamma barn var senare även mindre benägna att behöva hjälp av allmännyttan eller bidrag, de var mindre benägna att bli arresterade eller satta i fängelse, att bli drog- eller alkoholberoende eller att medicineras för psykisk ohälsa.

Även med de olika barnens bakgrund i åtanke så var de snälla och hjälpsamma mer benägna att lyckas samt att undvika problem i framtiden. Forskningsresultaten var alltså sanna oavsett barnens kön, ursprung eller socio-ekonomiska status, hur deras grannskap såg ut, deras tidiga akademiska färdigheter och flera andra faktorer.

Aggression i tidig ålder ingen indikator

Forskarna såg förvånande nog att barnens aggressionsnivå i förskolan inte kunde förutse om personen i fråga skulle hamna i trubbel med lagen senare i livet – det kunde däremot deras snälla och hjälpsamma beteende göra.

– Att uppmuntra dessa ”mjuka” egenskaper kan ha effekter på många områden och har därför en enorm potential att påverka individer och hela samhällen i en positiv riktning, säger en av forskarna från studien.

Det behövs mer forskning på området men forskarna från Penn State and Duke University menar att en större investering för att öka barns sociala och emotionella förmågor vore på sin plats. Snälla barn ger hälsosamma samhällen!

På Growingminds strävar vi efter att ge redskap och förutsättningar för föräldrar att guida unga till mer hållbara och rika liv. Klicka här och få kunskap och PDF:verktyg att skriva ut att sätta på kylskåpet eller prata kring runt matbordet.

Läs mer om studien här.

Growingminds

Growingminds samlar den senaste kunskapen, forskning och ger verktyg för att just dina barn skall bygga självkänsla, utvecklas och leva hållbart.