Kelly McGonigal håller en TEDtalk

TED-talk: Kelly McGonigal – Hur du gör stressen till din vän

April 28, 2016
|
Growingminds

Kelly McGonigal är psykologen på Stanford som forskar i hur vi ska må bättre och klara av stressen bättre i dagens samhälle. I detta TED-talk, som visats över 10 miljoner gånger, utmanar hon oss att se stress som någonting positivt. Hon berättar bland annat att ny forskning visar att stress möjligen bara är dåligt för oss om vi tror att så är fallet.

Källa: https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend

Growingminds

Growingminds samlar den senaste kunskapen, forskning och ger verktyg för att just dina barn skall bygga självkänsla, utvecklas och leva hållbart.