Bild på Brené Brown

TEDTALK: BRENÉ BROWN – STYRKAN I SÅRBARHET

April 14, 2016
|
Growingminds

Forskaren Brené Brown studerar mänsklig samhörighet, d.v.s vår förmåga att älska, känna medkänsla och tillhörighet. I detta personliga TEDtalk delar hon en livsförändrande insikt hon funnit i sin forskning. Hon visar oss att när vi vågar vara sårbara och dela mer av oss själva så stärks ofta relationen till andra och vi skapar förutsättningar att känna mer positiva känslor. En video för alla som vill veta mer om styrkan i att vara sårbar.

Källa: https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability

Growingminds

Growingminds samlar den senaste kunskapen, forskning och ger verktyg för att just dina barn skall bygga självkänsla, utvecklas och leva hållbart.