fem barn sittande på rad och läser i färgglada böcker

Våra barn skyller på läraren!

October 26, 2015
|
Growingminds

PISA-larmen har haglat tätt de senaste åren. Internationella forskare har studerat hur svenska barn lyckas i skolan jämfört med barn i resten av världen. Bilden av svensk skola är inte ljus. Vi vuxna oroar oss för hur våra ungar ska klara sig. Har svensk skola totalhavererat och vad kan vi göra?

För vi vet ju att bilden är sann. Våra barn kommer dagligen hem och berättar om tråkiga läromedel, orättvisa lärare och obegripliga prov. Men är matteböcker i Shanghai verkligen mycket roligare än i Stockholm? Är finska lärare mycket bättre på att rätta prov än svenska?

Några av skolvärldens främsta forskare har hittat något som skiljer ut svenska barn från resten av världen. Något som kan förklara en del av varför våra barn presterar sämre i skolan än barn i Polen och Sydkorea. Det verkar vara så att våra ungar förklarar sina misslyckanden på ett alldeles speciellt sätt.

När svenska barn får ett dåligt mattebetyg förklarar de ofta sitt reslutat med hjälp av yttre faktorer. Det var fel på boken, läraren eller provet. Barn i Helsingfors däremot använder helt andra förklaringar. De letar svaren hos sig själva. Har jag pluggat tillräckligt? Har jag ställt de rätta frågorna? Har jag gjort vad jag kunnat trots att boken var tråkig och läraren rörig?

Så vad kan vi vuxna göra för att stärka våra barns skolresultat? Forskningen har kartlagt olika sätt vi kan få våra barn att sluta skylla ifrån sig och ta mer ansvar.

Vill du få tips och verktyg på vad du kan göra? I Growingminds kurs “Våga misslyckas” får du hjälp att bemöta ditt barns förklaringsmodeller. Kursen hittar du här!

Growingminds

Growingminds samlar den senaste kunskapen, forskning och ger verktyg för att just dina barn skall bygga självkänsla, utvecklas och leva hållbart.