Föreläsare

Tillsammans med våra kloka utbildare förklarar vi de mest användbara forskningsinsikterna i filmer, animationer och artiklar. Här presenterar vi några av de föreläsare vi samarbetar med.

En familj på fem håller händer i en solnedgång i motljus
Porträtt på föreläsare Erik Fernholm i svartvit

Erik Fernholm

Föreläsare och expert inom tillämpning av neuro- och motivationsforskning. Akademisk bakgrund inom kognitiv neurovetenskap, motivationsforskning och positiv psykologi. Utsedd till Årets talare 2011 och har arbetat med socialt entreprenörskap som tillämpar forskningens insikter i vardagen för ledare, lärare och föräldrar. Är en del av teamet som bygger och utvecklar Growingminds.

Hemsida: erikfernholm.se

Porträtt på föreläsare Micke Gunnarsson i svartvit

Micke Gunnarsson

Micke Gunnarsson är en av Sveriges mest populära föreläsare inom föräldraskap. En nyfiken och omtänksam tänkare. Micke talar om hur vi vuxna inte har en aning om hur våra barns framtid kommer att se ut, men att det finns sätt att rusta våra ungar – här och nu. Micke hjälper oss också att förstå de rädslor vi vuxna ofta känner i takt med att våra barns liv blir allt mer digitaliserade.

Som del av Team Growingminds vill Micke få oss att reflektera kring vad som skulle hända om vi vågade se våra barn som helt likvärdiga oss vuxna.

Hemsida: mickegunnarsson.com

Porträtt på föreläsare Malin Rapp i svartvit

Malin Rapp

Malin Rapp är Growingminds kursledare och brinner för att stärka barn och ungas framtidsutsikter. Med akademisk bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi föreläser hon runt om i landet om hur vuxna och unga kan utveckla förmågor för att må och prestera bättre. Som expert inom tillämpning av hjärn- och lyckoforskning är Malin medgrundare av stiftelsen ‘Bättre Skolor’. I stiftelsens satsning ‘Välmående ger Resultat’ ger hon grundskolans alla vuxna vetenskapligt beprövade verktyg för att utveckla ungas förmågor för ökat välmående och bättre studieresultat.

Porträtt på föreläsare Anna Tebelius Bodin i svartvit

Anna Tebelius Bodin

Anna Tebelius Bodin är en av skolsveriges mest intressanta föreläsare. Hon har utbildat 10.000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, samarbetar effektivt och hittar vår inre motivation. Som tidigare student på Harvard University lyckas Anna omvandla vetenskapliga fakta till så konkreta strategier att insikterna förändrar vårt sätt att tänka.

Som del av Team Growingminds vill Anna inspirera alla vuxna att förstå mer kring hur vår mänskliga hjärna egentligen fungerar. Hon förklarar också hur vi med enkla medel kan bli bättre på att använda vår hjärna för att bli lite smartare.