Forskare

Vi samarbetar med några av Sveriges främsta forskare inom motivation, kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Forskare som är nyfikna på att förstå vad som driver oss människor att göra gott och må väl. Här presenterar vi några av dem.

Vuxen hand och barn hand håller händer
Porträtt på forskare Walter Osika i svartvit

Walter Osika

Walter Osika är stressforskare och specialistläkare inom internmedicin, psykiatri och kardiologi. Som läkare och forskare har Walter bl.a. studerat barns psykiska hälsa, samt vad som händer under långvarig stress, utan återhämtning. Walter är föreståndare för det nya forskningscentret CSS (Center for Social Sustainability) vid Karolinska Institutet. Inom ramen för forskningen om social hållbarhet arbetar Walter med att studera vad som kan utveckla prosociala egenskaper och hur vi kan lära oss att upptäcka och hantera våra dysfunktionella beteenden..

Porträtt på forskare Petter Gustavsson i svartvit

Petter Gustavsson

Petter Gustavsson är professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Akademisk bakgrund inom psykologi och neurovetenskap. Bedriver forskning om unga vuxnas psykiska hälsa och undervisar om vetenskaplig metod. Föreläser om motivation, kompetens och hälsa utifrån utbildnings- och arbetsmiljöns betydelse. Utsågs till årets lärare 2014 av Karolinska Institutets studenter.

Porträtt på forskare Ann Rudman i svartvit

Ann Rudman

Ann Rudman är forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Akademisk bakgrund inom omvårdnad och utbildning-, hälso- och sjukvårdsforskning. Bedriver forskning om stress, motivation och tillfredsställelse i utmanande livsövergångar. Föreläser om motivation, fysisk och psykiskt välbefinnande.

Porträtt på forskare Christina Andersson i svartvit

Christina Andersson

Christina Andersson är leg. psykolog och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet samt ansluten till forskningscentret ABC – Arts, Business and Culture vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är en av grundarna till forskningscentret Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet. Hon arbetar på S:t Lukas psykoterapimottagning i Stockholm, samt föreläser och handleder inom compassion.

Porträtt på forskare Sven Bremberg i svartvit

Sven Bremberg

Sven Bremberg är en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa. Som docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet forskar han bland annat på sociala ojämlikheter i just ungas psykiska hälsa. Sven förespråkar tidiga insatser med föräldrastöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa hos unga.