Battra skolor thumbnail

Bättre skolor

Growingminds är ett projekt som har vuxit fram ur det arbete och de erfarenheter som Bättre Skolor gjort de senaste åren. Här presenterar vi det fantastiska arbete Bättre Skolor gör för att förändra den svenska skolan.

Välmående ger resultat

Att må bra är en förutsättning för att prestera bra. Det gäller såväl lärare som elever. Därför jobbar stiftelsen Bättre Skolor med att stötta lärare och skolor med den ledande forskningen från kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi.

Målet är att skapa en skola som kan ta tillvara ungas drivkrafter, kreativitet, nyfikenhet och förmågor. Och framförallt få elever och lärare att må bra.

Idén bakom Bättre Skolor växte fram ur en vilja se en relevant skola som rustar barn för den framtid och det samhälle de idag möter. Inte för hur det var för för 40 eller 50 år sedan. En skola som syftar till att stärka elevers förmågor att använda kunskap, inte återupprepa den på prov. Som förbereder barn på ett livslångt lärande men också ett välmående liv. 

Och behovet är stort. Dagens samhälle ser väldigt annorlunda ut från det samhälle som vår skolas grundstomme designades för.

Skolan rustar inte längre dagens unga för det som de möter väl ute på arbetsmarknaden, vilket avspeglas i den kraftigt stigande psykiska ohälsan bland unga vuxna. Våra arbetsuppgifter har gått från att vara enkla och systematiserade, till att vara sammansatta och oberäkneliga. Och ansvaret som tidigare låg på gruppen, är nu placerat hos individen.

Framtiden är således komplex och oförutsägbar, och det skapar friktion. Många vet att problemet finns, inte minst lärarna, men få vet hur vi kan lösa det.

 

Bättre skolor-metoden

Sedan starten 2009 har Bättre Skolor läst över 10.000 sidor forskning för att hitta de rätta svaren till några av de största och vanligaste utmaningarna i svenska skolan.

Det har mynnat ut i Bättre Skolor-metoden som är utformad för att hjälpa lärare och rektorer att enkelt förstå och använda den senaste forskningen för välmående, engagemang och studieresultat. Lärare och rektorer kan fördjupa sig, testa sina kunskaper och förstärka dem genom interaktiva övningar tillsammans med sina kollegor och sina elever. 

Tillsammans med Region Halland har Bättre Skolor genomfört en av landets största satsningar för att vända trenderna i välmående och studieresultat. Sju stycken pilotskolor genomfördes i första steget och nu är ytterligare 30 skolor på väg in för att gå vidare till nationell spridning.

Ta gärna kontakt med Bättre Skolor om har ni barn i en skola som behöver stöd eller om ni själva jobbar på en sådan.

Läs mer och kontaktuppgifter på www.battreskolor.se!