Gm 18

Våra nära Samarbeten

Growingminds har vuxit fram och utvecklats i nära samarbete med organisationer och företag i vårt nätverk, som alla arbetar för att skapa individuell-, social-, och miljömässig hållbarhet för både vuxna och barn. 

BÄTTRE SKOLOR

Bättre Skolor integrerar den senaste forskningen om välmående och studieresultat i skolans värld. Med grund i neurovetenskap, lycko-. motivations- och resultatforskning utgår deras metodik från vad barnen, läraren och skolan kan påverka i den dagliga verksamheten. Med Välmående ger Resultat, har Bättre skolor tillsammans med Region Halland genomfört en av landets större satsningar för att motverka psykisk ohälsa och stärka studieresultat.

Läs mer på www.battreskolor.se

STIFTELSEN EKSKÄRET

Stiftelsen Ekskäret är inte bara en ö i Stockholms skärgård, utan också en plattform för nyfikna människor som vill utforska och engagera sig i frågor om sig själva, livet och världen. Stiftelsen grundades 2008 av finansmannen Tomas Björkman med syftet att främja samhällsutveckling genom personlig utveckling med vetenskap som metod. Målet är individuell-, social-, och miljömässig hållbarhet samt välmående.

Läs mer på www.ekskäret.nu

YOGOBE

Yogobe är nordens största plattform för yoga och hälsa. Yogobes ledande lärare, instruktörer och experter skapar förutsättningar för regelbunden träning, yoga och meditation. Yogobe vill inspirera alla på vägen mot bättre hälsa och livsbalans.

Läs mer på yogobe.com

PROTUS

Protus är en religiöst och ideologiskt obunden ideell förening för alla som är nyfikna på att utforska livsåskådningsfrågor. Föreningen arrangerar bl.a. sommarläger över hela Sverige som ett komplement till "vanliga" konfirmationsläger. Protus skapades 2009 och drivs i nära samarbete med stiftelsen Ekskäret.

Läs mer på protus.se

SELFLEADERS

SelfLeaders har en vision om en autentisk och långsiktigt hållbar värld. De håller kurser i självledarskap på flera av Sveriges främsta lärosäten såsom Stockholms Handelshögskola, KTH, Chalmers, Uppsala Universitet och Lunds Universitet. SelfLeaders främsta fokus är att hjälpa ledare och medarbetare i stora organisationer att kunna förstå, motivera och leda sig själv och andra.

Läs mer på selfleaders.se

FRONESIS

Fronesis jobbar med med några av Sveriges största och mest kända företag för att skapa glädje och motivation hos alla medarbetare. Deras inspirerande föreläsningar och workshops kombinerar erfarenhet och forskning inom leadrskap och organisationsbyggande med kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi.

Läs mer på www.fronesis.se