Internettjänsten http://growingminds.se (nedan "Hemsidan") ägs och drivs av Tegeludden Wisdom AB org.nr. 559004-8186 (nedan Growingminds")

Dessa användarvillkor (nedan "Kundvillkor") gäller för dig som är kund (nedan "Kunden") eller har ett konto (nedan "Kontoinnehavaren") hos Growingminds . Genom att kryssa i rutan "Jag har läst och godkänt användarvillkoren" när du registrerar ett konto eller blir kund hos Growingminds förbinder du dig att följa kundvillkoren nedan. Alla referenser till "vi" åsyftar i dessa villkor Growingminds. Med "du" och "dig" åsyftas Kunden eller kontoinnehavaren.

Dessa kundvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor.

Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad och att följa vid var tid publicerade regler och kundvillkor. Du kan alltid se information rörande om din prenumeration hos Growingminds på sidan ”MYPAGE” i inloggat läge.

Growingminds skall i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående din prenumeration eller ditt konto. Growingminds kan nås via email eller telefon, under ”kontakta oss” på hemsidan.

KONTO HOS GROWINGMINDS

Du kan välja mellan att skapa ett konto och bli medlem hos Growingminds eller att uppge din maildress på olika platser på tjänsten och med detta bli ”nyhetsbrevsprenumerant”. 

För att bli kund hos Growingminds kan du registrera dig och få ett konto utan kostnad under en begränsad tid om du har en kampanjkod eller en så kallad inbjudan, eller genom att betala gällande prenumerationsavgift via DIBS. För att få ett konto ska du ange din e-postadress samt skapa ett lösenord att använda tillsammans med e-postadressen på hemsidan. Du skall också fylla i kontaktuppgifter och förvalda frågor från Growingminds. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte sprids.

När du är betalande medlem hos Growingminds, vilket innebär att du har skapat en prenumeration för att ta del av bl.a. vårt bibliotek av kurser, filmer, test, skrivelser samt funktioner eller är tillfällig medlem genom en kampanjkod/inbjudskod får du tillgång till sektioner, innehåll och funktioner som inte är tillgängliga för icke-kontoinnehavare.

KUND HOS GROWINGMINDS

För att bli kund hos Growingminds måste du vara minst 18 år. Du kan vara privatperson eller företagare. Om du som företagare önskar köpa flera prenumerationer är du välkommen att kontakta vår VD, peter(at)growingminds.se. Du, och följaktligen alla unika kontoinnehavare försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk. Vidare måste du uppge korrekt namn, personnummer, mailadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Var noga med att detta görs om du flyttar.

Growingminds tjänst inkluderar:

 1. Streaming av film och ljud.
 2. Kurser, erbjudanden och aktiviteter inom coaching, hälsa, välmående, kost, wellness och musik.

KAMPANJKOD/INBJUDAN

Introduktionserbjudanden eller så kallade kampanjkoder som medför att man kan använda Growingminds tjänster utan kostnad under en begränsad tid, är endast till för helt nya kunder hos Growingminds. Introduktionserbjudandet gäller endast en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Inför introduktionserbjudandets slut tillfrågas du via mail från oss om du önskar teckna en betalande prenumeration. Detta beslut ligger till fullo hos dig som medlem och det är först i detta skede som du via vår betalningsleverantör DIBS uppger dina kort-uppgifter och inleder en prenumeration i enlighet med det alternativ du väljer.

Perioden för introduktionserbjudande startar i samband med att du trycker på verifikationslänken som följer med i aktiveringsmailet till dig i samband med att du skapar ditt konto / blir medlem hos Growingminds.

SPECIALERBJUDANDEN

Ett specialerbjudande om att använda Growingminds tjänst till lägre pris eller med en viss rabatt under en begränsad tid, gäller en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Efter specialerbjudandets slut övergår tjänsten automatiskt i en betald prenumeration till ordinarie pris.

Specialerbjudandet gäller endast med de villkor som angivits i erbjudandet.

KOSTNADER OCH BETALNING

Growingminds ger våra kunder möjligheten att som inloggad medlem aktivt göra ett val om att löpande, i förskott, teckna en månadsprenumeration om X kr (valuta) per månad. Därtill ges möjlighet att i förskott betala sin prenumeration för fler månader åt gången och därmed få rabatt på månadskostnaden. Förskottsbetalningen sker för ett fast antal månader och ger då en given rabatt i kronor. Vid förskottsbetalning y månaders prenumeration betalar du XY kr (ord. pris X kr ), vid förskottsbetalning av 12 månaders prenumeration betalar du XYZ kr (ord. pris X kr).

Rabattsatser och valbara antal månader kan komma att ändras av Growingminds. (Alla angivna priser är inklusive moms). Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma.

Genom att bli prenumerant hos Growingminds godkänner du att Growingminds debiterar ditt kontokort kostnaden för din prenumeration månadsvis. Vid pappersfaktura kan eventuella andra kostnader tillkomma din prenumeration. Kostnader som kan tillkomma är faktureringsavgifter.

Då du blir månadsprenumerant debiteras ditt kort den dag du genomför kortbetalningen eller uppgraderar din prenumerationstyp. Nästa debitering sker en månad senare och därefter löpande i enlighet med dessa ramar under prenumerationens löptid. Exakt samma ramar görs gällande för övriga prenumerationsformer. Kvartalsprenumeration debiteras ditt kort kvartalsvis och årsprenumerationen varje 12 månader.

Growingminds förbehåller sig rätten att ändra månadskostnad och andra avgifter samt lägga till nya månadskostnader eller avgifter gällande våra produkter och tjänster. Vid en sådan förändring kommer separat information att sändas ut av Growingminds inom rimlig tid före dessa förändringar träder i kraft. Om du inte accepterar en sådan förändring kan du säga upp ditt konto, eller din prenumeration på Hemsidan.

Du kan välja att betala med kontokort (VISA/MASTERCARD). Om du vill ändra prenumerationstyp under pågående prenumeration kan du göra det via MYPAGE inne i tjänsten. Om du önskar ändra betalningform och istället få en pappersfaktura gör du det lättast genom att kontakta oss på info@growingminds.se. När du väljer att uppgradera din prenumeration till en annan prenumerationsform så kommer du debiteras i enlighet med ditt val. Bekräftelse kommer automatiskt tillsändas dig emailledes och betalningen kommer registreras och sparas under "Mina betalningar" efter att ditt aktiva val belastat det betalkort du har kopplat till Growingminds. Den tid du har kvar på din befintliga prenumeration kommer självklart adderas till den tid som omfattas av din uppgradering. Om du åtnjuter gratistillgång till kurser eller tjänstens betaldel så kommer även dina gratisdagar följa med dig när du tecknar en prenumeration.

Förskottsbetalning görs via Hemsidan, och vid kortbetalning dras kostnaden för hela förskottsperioden direkt. Vid faktura läggs kostnaden för hela förskottsperioden på faktura efter överenskommelse.

Om du väljer att avsluta prenumerationen under förskottsperioden kommer beloppet för den resterande tiden, eller för eventuella kvarvarande krediter, ej att återbetalas eller ges tillgodo.

Growingminds förbehåller sig rätten att sluta erbjuda olika typer av prenumerationsalternativ (förskottsbetalning).

Growingminds debiterar ditt kontokort löpande för respektive prenumerationsalternativ från första dagen fram tills prenumerationen eventuellt sägs upp. Om uppsägning ej görs förnyas din gällande prenumeration. Om rådande prenumerationsalternativ ej finns kvar eller kan göras gällande övergår prenumerationen till en, i enlighet med ordinarie prislista, prenumeration med motsvarande tidsmängd antingen månatliga, varje ”3 månaders” eller ”12 månaders” kontokorts debiteringar.

Vid utebliven betalning av prenumerationskostnad har Growingminds rätt att pausa tillgången till prenumerationstjänsten. Detta gäller till dess att betalning sker på nytt.

Vid betalning via kontokort gör Growingminds tre försök med två dagars mellanrum att dra pengar. Om betalning inte har erhållits vid det 3:e dragningstillfället kommer Growingminds kontakta dig via email.

I de fall där vi har prenumerationer som betalas via faktura med 10 dagars betalningstid utgår en påminnelseavgift på 50 kronor per påminnelseavi. För inkassoärenden utgår sedvanlig inkassoavgift samt dröjsmålsränta. För utbetalning av felaktiga inbetalningar utgår en administrativ avgift på 50 kr.

AVSLUTA BETALD PRENUMERATION

Din prenumeration hos Growingminds förlängs automatiskt varje månad eller i enlighet med det prenumerationsalternativ du träffat avtal kring om uppsägning inte sker. Uppsägning kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast sista dagen i pågående prenumerationsperiod. Uppsägning av prenumerationen sker på hemsidan där du också kan se när din innevarande betalperiod slutar men oavsett så löper prenumerationen alltid pågående prenumerationsperiod ut, och du kommer att debiteras för denna period. Growingminds erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod.

Om du blir medlem den 10e dagen i månad 1 och väljer att avsluta din betalande månadsprenumeration den 29 dagen i månad 1 kommer du ha tillgång till din prenumeration fram till den 10e dagen i månad 2.

Varför: När du skaffade din prenumeration hos Growingminds debiterades du i förskott för en full månad. Därför kommer du också ha tillgång till tjänsten under motsvarande prenumerationsperiod. Detta gäller för samtliga prenumerationsalternativ.

Uppsägning/avbryt konto sker i inloggat läge på ”MYPAGE”. En bekräftelse på uppsägningen skickas via e-post. Growingminds garanterar inte mottagande av uppsägning som sker via email eller brev.

GROWINGMINDS STREAMINGTJÄNSTER

Den här sektionen fastställer villkoren för Growingminds streamingtjänster där du kan streama och ladda ner filmer, ljudfiler och annat innehåll (Nedan "Material") till din dator, läsplatta, smartphone eller annan godkänd utrustning som är kapabel att ta emot den (Nedan "Utrustning").

Bildkvaliteten kan variera ifrån Utrustning till Utrustning och kan bero på en rad faktorer såsom tillgänglig brandbredd och hastighet på din internetuppkoppling. Growingminds lämnar inga garantier på bildkvaliteten eller tillgängligheten av sin streamingtjänst.

Growingminds kan ta bort tillgängligheten till sin streamingtjänst från dig om du bryter mot dessa villkor. Growingminds kan också förändra, begränsa, villkora, avsluta eller debitera för ditt användande av Growingminds streamingtjänst från tid till annan. Growingminds kommer dock att ge dig besked innan extra eller ytterligare avgifter införs för hela eller delar av Growingminds streamingtjänst. Om du inte accepterar dessa förändringar kan du välja att avsluta din prenumeration.

Growingmindss streamingtjänster kan begränsas på grund av särskilda krav från Growingminds licensgivare eller på grund av tekniska begränsningar.

RESTRIKTIONER

Upphovsätten och andra rättigheter på Material som du streamar ifrån Growingminds streamingtjänst tillhör Growingminds eller Growingminds licensgivare. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig Growingminds av teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar din förmåga att se Material i enlighet med givna regler för användning från Growingminds eller dess licensgivare. Tänk på att:

 1. Du endast får streama och se Material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.
 2. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför Material.
 3. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något Material eller det sätt som filerna streamas till dig.
 4. Du godkänner att Growingminds kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.

Du godkänner att, utöver de rättigheter som Growingminds eller dess licensgivare har, alla överträdelser mot dessa Kundvillkor ger Growingminds rätten att avsluta din tillgång till Growingminds streamingtjänst med omedelbar verkan och utan varsel. Du godkänner specifikt att våra licensgivare har rätten att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa Kundvillkor gentemot dig.

HEMSIDAN

Growingminds hemsida tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Growingminds garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.

Användning av hemsidan sker på eget ansvar och på egen risk.

Growingminds ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister på hemsidan eller som annars orsakats av användandet av denna.

Growingminds ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.

Growingminds har som ambition, men kan inte garantera att hemsidan är fri från virus.

FÖRBJUDET ANVÄNDANDE AV HEMSIDAN

Du får inte ladda upp, emaila, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil som designats för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av någon annan mjukvara för datorer sammankopplade direkt eller indirekt med hemsidan. Du får inte störa servrar eller nätverk kopplade till hemsidan eller våra tjänster eller skada några procedurer, policyer eller regler kopplade till hemsidan.

Du får inte utge dig för att vara någon annan person när du använder hemsidan, uppföra dig på ett stötande vis, eller använda hemsidan för illegalt eller skadligt syfte.

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer Growingminds att placera en cookie (en liten textfil) på de datorer du använder för att nå hemsidan. När du återvänder till hemsidan kommer denna cookie att möjliggöra för Growingminds att känna igen dig som besökare, kontoinnehavare eller kund och förse dig med ett förenklat sätt att logga in på hemsidan. För att kunna bli kontohavare eller kund hos Growingminds och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

MATERIAL PÅ HEMSIDAN

Allt material (inkluderat mjukvara och innehåll) på hemsidan ägs av Growingminds eller dess leverantörer, om inget annat uttryckligen anges. Det är Growingminds eller dess leverantörer som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidan. Materialet på hemsidan får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa Kundvillkor, om du inte fått skriftlig tillåtelse ifrån Growingminds.

Innehåll på hemsidan såsom filmer och trailers som erbjuds för streaming är tredje parts egendom och/eller Growingminds egen egendom. Sådan licensägare och Growingminds har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa villkor gentemot dig och beivra upphovsrättsintrång.

Growingminds, Growingminds logotyp och alla andra produkter som Growingminds erbjuder är varumärken som ägs av Tegeludden Wisdom AB eller dess ägare eller partners. Du har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan Growingminds samtycke.

ANVÄNDARMATERIAL

Growingminds tillåter dig som kontoinnehavare eller kund att lägga upp kundmaterial på hemsidan. Exempelvis recensera innehåll eller skapa egen profil. Sådant material, såväl video, bilder, foton, ljud, musik eller text benämns som "Användarmaterial" i dessa Kundvillkor. I detta inkluderas inte den användarinformation du anger när du registrerar ett konto hos Growingminds

Genom att ta del av, eller lägga upp Användarmaterial på Hemsidan godkänner du dessa Kundvillkor.

Growingminds granskar inte systematiskt Användarmaterial och är inte ansvariga för innehållet i något Användarmaterial och lämnar inte heller några garantier kring Användarmaterial.

Growingminds förbehåller sig rätten, att efter egen bedömning, ändra eller ta bort Användarmaterial, eller att stänga av och/eller begränsa ditt tillträde till hela eller delar Hemsidan utan varsel om du bryter mot dessa villkor.

Genom att lägga upp användarmaterial ger du Growingminds tillstånd att använda ditt material för interna affärsmässiga syften såsom att analysera trender eller för göra reklam för Growingminds. Growingmindkommer inte att sälja vidare Användarmaterial, men du godkänner att Growingminds har rätt att indirekt dra nytta av ditt Användarmaterial genom att, till exempel, sammanställa statistik för internt och externt användade eller sälja reklam som syns bredvid ditt Användarmaterial.

Growingmindkan också länka Användarmaterial eller delar av Användarmaterial, till annat material, inkluderat material upplagt av andra kunder och kontoinnehavare, eller material skapat av Growingminds och/eller tredje part.

Varje gång du lägger upp Användarmaterial hos Growingminds måste du tänka på att:

 1. Du äger rättigheterna till Användarmaterialet eller har upphovsmannens godkännande att lägga upp materialet.
 2. Ditt Användarmaterial är inte olagligt, stötande, hotfullt, pornografiskt, rasistiskt, trakasserande, etniskt stötande, uppmanande till beteenden som kan uppfattas som kriminellt eller på annat sätt olämpligt.
 3. Ditt Användarmaterial inte marknadsför någon tjänst, produkt eller företag.
 4. Ditt Användarmaterial identifierar inte någon individ (genom namn, adress, bild eller video) under 18 års ålder, och om ditt Användarmaterial identifierar en individ över 18 års ålder har du dennes godkännande att bli identifierad på exakt det sätt du gör i ditt Användarmaterial.
 5. Du inte utger dig att vara någon annan.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

Growingmindkommer att länka till andra hemsidor. Growingmindgranskar eller stödjer inte några av dessa hemsidor eller tjänster. Growingminds är på inget sätt ansvarig för tillgängligheten, personuppgiftspolicyer, innehåll, reklam, produkter, varor, eller annat material och resurser på eller tillgängliga från sådana hemsidor och tjänster. Growingminds är inte heller ansvariga för skada, förlust eller anstöt skapad av, eller i samband med, användandet av sådana hemsidor eller tjänster.

PERSONUPPGIFTER

All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos Growingminds enligt gällande lagar och förordningar.

YOGOBE förbehåller sig rätten att behålla kunduppgifterna efter att prenumerationen har upphört för att förebygga upprepat utnyttjande av introduktions- och kampanjerbjudanden.

YOGOBE har rätt att kommunicera med dig via fysisk post, telefon eller email för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till prenumerationen. Om du inte önskar att få erbjudanden från YOGOBE under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen upphört kan du tacka nej till detta i erbjudanden vilka tillsänds dig emailledes eller genom att kontakta Kundservice.

Hanteringen av personuppgifter beskrivs i sin helhet i Growingminds Personuppgiftspolicy nedan.

AVTALSBROTT

Growingminds är inte ansvarig för brister på Hemsidan, i Growingminds produkter och tjänster, eller för några brister eller förseningar som Growingminds som företag ska leva upp till enligt dessa Kundvillkor, orsakade av faktorer utanför vad som rimligtvis kan ses som ligga inom Growingminds kontroll.

Growingminds ska alltid ges möjlighet att rätta brist i tjänsten innan avtalsbrott ska anses föreligga. Growingminds har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

TVIST

I fall tvist föreligger mellan Growingminds och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

ÖVERLÅTELSE

Growingminds äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter, fodringar och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor utan föregående samtycke av Kunden. Kunden äger inte rätt att utan Growingminds skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor.

TEGELUDDEN WISDOM AB

Stockholm den 27 oktober 2015.

Personuppgiftsansvarig

TEGELUDDEN WISDOM AB, org.nr. 559004-8186, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

Personuppgifter

Growingminds behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, emailadress, postadress, medlems-/kund- eller abonnemangsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

Growingminds insamling av personuppgifter

Growingminds samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

 1. När du som besökare registrerar dig på någon av våra siter;
 2. När du beställer våra nyhetsbrev;
 3. När du tecknar en prenumeration;
 4. När du väljer att nyttja streamingtjänsten
 5. När du deltar i en av YOGOBE arrangerad undersökning, event, tävling eller marknadsföringsaktivitet

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att Growingmindoch våra eventuella underleverantörer ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende, för att motverka missbruk av våra specialerbjudanden samt för kundadministration. Growingminds kommer även att använda personuppgifterna för att via e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om Growingmindär tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar Growingminds personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och Growingminds. Efter att kundrelationen har avslutats sparas personuppgifterna i max 5 år. 5-årsperioden räknas från det datum avtalet upphörde. När du deltar i en tävling eller annan saktivitet där inte har skapat ett konto hos Growingminds sparas personuppgifterna i 5 år. 5-årsperioden räknas från det datum som du uppgav dina personuppgifter till Growingminds.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna policy kan du skicka dessa via email till följande adress: info@growingminds.se